„Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz!” - to hasło kampanii społecznej, której celem jest wzrost zaufania ludzi młodych do rzetelnych programów staży i praktyk stanowiących skuteczną formę budowania kariery zawodowej. Intencją organizatorów jest zachęcenie pracodawców do realizowania staży i praktyk o wysokiej jakości, a także zmotywowanie ludzi młodych do uczestnictwa w rzetelnych programach staży i praktyk stanowiących najlepszą formę edukacji praktycznej. W ramach Kampanii zaplanowano szereg działań zachęcających pracodawców do organizowania programów staży i praktyk w oparciu o standardy wysokiej jakości oraz motywujących studentów do świadomego wyboru tych programów, które przyczynią się do płynnego przejścia ludzi młodych z rynku edukacji na rynek pracy. Kulminacją Kampanii będzie impreza biegowa na dystansie 5 km, zaplanowana na maj 2014. Organizatorem Kampanii jest PSZK. Mecenat nad akcją objęły firmy: Nestle, Orange, PZU oraz Siemens. Partnerem Merytorycznym zostały Wyższe Szkoły Bankowe, a Partnerem Technologicznym eRecruiter.

Program Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk to pierwsza w Polsce inicjatywa, która ma na celu wyznaczanie najwyższych standardów w zakresie realizacji staży i praktyk w firmach.
Istotą Programu jest wsparcie studentów w rzetelnej edukacji praktycznej, płynnym przechodzeniu z rynku edukacji na rynek pracy, a w dłuższej perspektywie – ograniczenie bezrobocia wśród młodego pokolenia, wzrost znaczenia polityki wyławiania talentów oraz efektywniejsza współpraca świata biznesu z sektorem edukacji. Kluczem do osiągnięcia tych założeń jest zachęcanie jak największej liczby pracodawców do organizowania praktyk i staży o wysokiej jakości.
Wysokiej jakości staże i praktyki to szansa na nabycie kompetencji i wiedzy praktycznej niezbędnej w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy. Sposób na poznanie oczekiwań i wymagań pracodawców wobec pracowników oraz mechanizmów funkcjonowania rynku pracy. Okazja do poznania potencjalnego, przyszłego pracodawcy. Szansa na budowanie swojej przewagi konkurencyjnej na rynku pracy.

Więcej informacji o kampanii można znaleźć na stronie www.stazeipraktyki.pl