Zapraszamy na konferencję podsumowującą spotkania dialogowe z przedsiębiorcami, przedstawicielami samorządów i instytucji otoczenia biznesu z terenu województwa lubelskiego. Wydarzenie odbędzie się 13 listopada 2014r. w Centrum Konferencyjnym Hotelu Focus, przy ul. Skowronkowej 2 w Lublinie. W programie konferencji m.in. spotkania z ekspertami, warsztaty dla przedsiębiorców oraz prezentacja lubelskich firm, które opowiedzą o swoich doświadczeniach na rynku polskim i za granicą.

Spotkania dialogowe z przedsiębiorcami, przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i instytucji otoczenia biznesu z terenu województwa lubelskiego były okazją do wymiany poglądów i opinii na temat strategicznego podejścia regionu do współpracy z firmami. Uwagi zostały zebrane i przeanalizowane. Na konferencji wskażemy co wkrótce zmieni się w obsłudze eksporterów i inwestorów i na jakie wsparcie będą mogli liczyć przedsiębiorcy.  Konferencja podsumowuje fazę analityczną i rozpoczyna fazę wdrożeniową  inicjatywy export.invest.lubelskie. realizowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i firmę PwC w ramach Projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego” finansowanego ze środków RPO WL 2007-2013.

Wśród zaproszonych na konferencję prelegentów znaleźli się m.in. prof. Witold Orłowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Krzysztof Hetman, Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Adam Masiulanis Dyrektor ds. PR w Grupie Atlas, Ilona Chodorowska, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Dyrektor Oddziału we Wrocławiu i Poznaniu.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji  poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, który dostępny jest na stronie www.export.invest.lubelskie.pl lub pod numerem telefonu 0 22 746 81 82.