Wystartował nabór zgłoszeń do 16. edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, programu edukacyjnego Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Studenci, którzy zakwalifikują się do programu, wezmą udział w warsztatach z ekspertami CSR, zdobędą praktyczne umiejętności z zakresu m.in. zarządzania i komunikacji projektami, wystąpień publicznych, współpracy - zwłaszcza z biznesem. To także ambasadorzy lokalni, popularyzujący wiedzę o odpowiedzialności społecznej w swoim regionie. W poprzednich edycjach reprezentowali oni m.in. następujące uczelnie: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Zielonogórski, UMCS w Lublinie, Akademię Górniczo - Hutniczą w Krakowie oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Zachęcamy do zapoznania się z informacją o rekrutacji do programu (materiał w załączniku poniżej). Rekrutacja trwa do 20 grudnia i odbywa się poprzez stronę: http://odpowiedzialnybiznes.pl/lob/rekrutacja/

Informacje o programie - pobierz