Celem utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) jest pomoc osobom pracującym zagrożonym utratą zatrudnienia z powodu kwalifikacji nieadekwatnych do wymagań stawianych przez lokalny rynek pracy i dynamicznie zmieniającą się gospodarkę. KFS to wydzielona część środków Funduszu Pracy, określona w planie Funduszu Pracy na dany rok budżetowy. Docelowo środki KFS będą stanowić 2% przychodów Funduszu Pracy, uzyskanych z obowiązkowych składek na Fundusz Pracy w roku przed rokiem poprzedzającym rok, dla którego jest sporządzany plan finansowy.

Biuro Karier Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu zaprasza studentów i absolwentów do zapisywania się na bezpłatne warsztaty:
„Jak poszukiwać pracy”

Biuro Karier Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu ZAPRASZA studentów i absolwentów do zapisywania się na bezpłatne warsztaty: „Bilans umiejętności, możliwości  i predyspozycji zawodowych”

Termin warsztatów to 18 luty 2015r.

Zapraszamy na II KONFERENCJĘ UPOWSZECHNIAJĄCO- INFORMACYJNĄ W RAMACH PROJEKTU LUBELSKA PRACOWNIA - Regionalne bezrobocie wśród absolwentów uczelni wyższych w województwie lubelskim.

Organizatorzy:
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Termin konferencji:
26 listopad 2014r.