1. Zapisywanie dokumentów aplikacyjnych

List motywacyjny i cv powinny zostać zapisane w jednym z najbardziej popularnych formatów, aby potencjalny Pracodawca nie miał problemu z ich odczytaniem, może to być np. Microsoft Word. Można także zamienić plik tekstowy na format PDF przy użyciu dostępnych darmowych programów  (np. PDF Creator). Jeśli potrzebne jest dołączenie zdjęcia, to wkleić je w formacie JPG lub GIF.
Należy zatytułować dokumenty aplikacyjne np. „Janina Grabek – życiorys”, „Janina Grabek – list motywacyjny”. Wysłanie dokumentów jako „nowy dokument” jest dużym błędem i może sugerować, że kandydat nie przywiązuje wagi do szczegółów.

2. Nadawca e-maila

Adres e-mail, z którego wysyłamy dokumenty aplikacyjne powinien brzmieć oficjalnie np. janina.grabek@.....
Wysyłając aplikację zaznaczyć w opcjach polecenie „Zażądaj potwierdzenia przeczytania listu”, gdyż wtedy otrzymamy zwrotną informację, że e-mail został wysłany na właściwy adres i został wyświetlony.
Nie należy wpisywać w pole „adresat” więcej niż jeden adres e-mail.  Należy poświęcić więcej czasu na wysyłanie aplikacji i każdą adresować osobno. W ten sposób wyrażamy szacunek do adresata.

3. Tytuł e-maila

W tytule e-maila umieszczamy na ogół nazwę stanowiska, o które się ubiegamy oraz numer referencyjny, jeśli został podany w ogłoszeniu i miejscowość, w której chcesz pracować jeśli jest ich podanych więcej niż jedna,  np.: CV NA STANOWISKO PRACOWNIKA HALI NR.REF. 185/15/ZAMOŚĆ
Jeżeli wysyłamy CV do firmy, która nie szuka w danej chwili pracownika, można wymienić kilka stanowisk pracy, np. CV NA STANOWISKO PRACOWNIK HALI/SEKRETARKA/PRACOWNIK BIUROWY.
Czasami Pracodawcy sami podają jak ma zostać zatytułowany e-mail.

4. Treść wiadomości

Pisząc e-maila używamy zwrotów grzecznościowych, takich  jak w tradycyjnych listach. Po napisaniu treści wiadomości, która powinna być krótka i rzeczowa, należy dołączyć w załącznikach list motywacyjny i CV. Odpowiadając na ogłoszenie  należy postępować zgodnie z wytycznymi Pracodawcy. Czasami na życzenie Pracodawcy zamiast załączania listu motywacyjnego można o swoich atutach i motywacji do podjęcia pracy napisać już w treści e-maila.

 

1. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej:

a) Lublin 20-080, ul. Niecała 14, tel. 081 532-40-20
b) Biała Podlaska 21-500, ul. Brzeska 41, tel. 083 343-45-63
c) Chełm 22-100, pl. Niepodległości 1, tel. 082 563-17-52, 563-05-82
d) Zamość 22-400, ul. Partyzantów 3, tel. 084 63-82-248

2. Powiatowe Urzędy Pracy i ich filie:

a) Zamość 22-400, pl. Wolności 1, tel. 084 638-48-72
b) Włodawa 22-200, ul. Niecała 2, tel. 082 572-52-40
c) Tomaszów Lubelski 22-600, ul. Lwowska 35, tel. 084 664-38-63
d) Lublin 20-954, ul. Mełgiewska 11, tel. 081 745-18-15 do 17
e) Krasnystaw 22-300, ul. Mostowa 4, tel. 082 576-62-67, 576-69-17
f) Hrubieszów 22-500, ul. Łazienna 5, tel. 084 696-26-91, 696-26-92
g) Chełm 22-100, pl. Niepodległości 1, tel. 082 56-30-766, 563-00-34
h) Biłgoraj 23-400, ul. Boh. Monte Cassino 38, tel. 084 686-16-36
i) Biała Podlaska 21-500, ul. Brzeska 101, tel. 083 343-58-95, 343-24-09

3. Agencje i biura pośrednictwa pracy:

a) Lubelska Fundacja Rozwoju, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin, tel. 081 743-65-43
b) Oddział Lubelskiej Fundacji Rozwoju w Zamościu, ul. Odrodzenia 7, tel. 084 639-08-60
c) Oddział Lubelskiej Fundacji Rozwoju  w Krasnymstawie, pl. 3 Maja 21, tel. 082 576-19-97
d) Oddział Lubelskiej Fundacji Rozwoju w Chełmie, ul. Obłońska 20, tel. 082 564-98-70
e) Oddział Polskiego Funduszu Gwarancyjnego Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, tel. 083 344-06-50
f) Lubelska Wojewódzka Komenda OHP w  Lublinie, ul. Wojciechowska 7, tel. 081 524-51-09, fax 081 524-51-08
g) Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu, ul. Bazyliańska 3, tel. 84 638-57-85, 84 639-00-62
h) Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie, ul. Graniczna 13/3, 20-010 Lublin, tel./fax 81 532-62-56, 534-49-40
i) Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej, ul. Sikorskiego 5, 21-500 Biała Podlaska, tel./fax 83 342-70-90, 343-61-70
j) Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie, ul. Lwowska 51, 22-100 Chełm, tel./fax 82 565-56-46, 565-92-99

Rozmowa kwalifikacyjna to najczęściej ostatni etap rekrutacji, który na ogół składa się z kilku elementów.
Pierwszy z nich to omówienie nadesłanej aplikacji. Rekruterzy często pytają kandydata o szczegóły z jego życia, chcą lepiej poznać obowiązki, jakie wykonywał w poprzednim miejscu pracy, starają się upewnić, że podane przez kandydata informacje są prawdziwe.
Drugim element to pytania dotyczące planów zawodowych kandydata, jego motywacji, wizji przyszłej pracy, itp. Podczas tego etapu rekruter ma okazję sprawdzić, co kandydat wie o firmie, do której aplikuje.  Jest to bardzo często stosowana metoda weryfikacji intencji kandydata, jeśli niewiele wie o firmie, czy całej branży, to znaczy, że nie jest to praca o jakiej marzy. To jeden z ważniejszych etapów rozmowy, dlatego warto do niego się dobrze przygotować.

Niżej wymienione pozycje udostępniamy studentom i absolwentom nieodpłatnie w siedzibie Biura Karier WSHE przy ul. Koszary 8 w Zamościu

 • Argyle M.: Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa 2001 Wydaw. Naukowe PWN
 • Błędowski P. i in.(oprac.): Migracje a rynek pracy w województwie lubelskim: rekomendacje opracowane w ramach projektu: praca zbiorowa. Łódź 2011 Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Bogacki S.: Barometr rynku pracy: ocena rynku pracy województwa lubelskiego: analiza. Lublin 2007 WSEiI
 • Chrzanowska M. i in.: Jak napisać doskonałe CV. Warszawa 2003 Wydaw. Skrypt
 • Cialdini R.: Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk 2004 Gdańskie Wydaw. Psychologiczne
 • Cichocki T. i in.: Przedsiębiorczość akademicka: spinaker wiedzy: regionalny program wsparcia przedsiębiorczości akademickiej. Lublin 2010 Innpuls
 • Ciesielski M.: Jak wynegocjować najlepsze warunki zatrudnienia? Warszawa 2007 Wolters Kluwer
 • Drozdowski R.: Rynek pracy w Polsce: recepcja, oczekiwania, strategie dostosowawcze. Poznań 2002 Wydaw. Naukowe UAM
 • Futrell Ch.: Nowoczesne techniki sprzedaży. Kraków 2004 Oficyna Ekonomiczna
 • Grabowska M.(red.): Migracje a rynek pracy w województwie lubelskim: raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu: praca zbiorowa. Łódź 2011 Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Gwiazda G. i in.: Barometr rynku pracy: ocena rynku pracy województwa lubelskiego: ekspertyzy. Lublin 2007 WSEiI
 • Hasińska Z.(red.): Kształcenie ustawiczne w procesie przemian rynku pracy. Wrocław 2001 Edukacja
 • Horodeński R.(red.): Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku. Białystok 2003 WSE
 • Kaczmarczyk P. (oprac.): Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Warszawa 2005 UKIE
 • Kamińska W. i in.(red.): Wiejskie rynki pracy – zasoby, aktywizacja, nowe struktury. Warszawa 2012 KPZK PAN
 • Kotowska I.(red.): Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych. Warszawa 2007 Wydaw. Naukowe Scholar
 • Kuczek L.: Jak zostać przedsiębiorcą czyli jak założyć własną firmę? Zamość 2005 ZCRZ
 • Kulczycka L.: Jak najlepiej zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Warszawa 2007 Wolters Kluwer
 • Kulczycka L.: Jak napisać najlepsze CV i list motywacyjny? Warszawa 2007 Wolters Kluwer
 • Kwaśniewski K. i in.:  Migracje a rynek pracy w województwie lubelskim: prognozy opracowane w ramach projektu: praca zbiorowa. Łódź 2011 Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Lewicki R.: Zasady negocjacji. Poznań 2011 Dom Wydaw. Rebis
 • Łaguna M. i in.: Barometr rynku pracy: ocena rynku pracy województwa lubelskiego: raporty z badań. Lublin 2007 WSEiI
 • Matusiak K. (red.): Nowa innowacyjna firma: jak uruchomić własną firmę?: podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych. Lublin 2009 Europerspektywa
 • Michalska U.: Curriculum Vitae i listy motywacyjne. Warszawa 2004 Wydaw. Kram
 • Mitura E.(red.): Technika biurowa. Warszawa 2008 Difin
 • Mrozek M.: Praca! Szukam. Zmieniam. Wybieram. Warszawa 2007 Wolters Kluwer
 • Nęcki Z.: Negocjacje w biznesie. Kraków 2000 Antykwa
 • Nowicka E. (oprac. red.): Migracje zarobkowe polskiej młodzieży: badania i analizy. Warszawa 2004 UKIE
 • Pawlak Z.: Biznesplan: zastosowania i przykłady. Warszawa 2001 Poltext
 • Peeling N.: Negocjacje. Warszawa 2010 Polskie Wydaw. Ekonomiczne
 • Poels F.: Wartościowanie stanowisk i strategie wynagrodzeń: jak wprowadzać efektywny system. Kraków 2000 Oficyna Ekonomiczna
 • Polczyk M.: Jak i gdzie skutecznie szukać pracy? Warszawa 2007 Wolters Kluwer
 • Poradnik – ABC szukającego pracy. Lechaa Consulting
 • Rae L.: Planowanie i projektowanie szkoleń. Warszawa 1999 ABC
 • Ranking szkół wyższych według poziomu bezrobocia absolwentów: (rok akademicki 2010/2011). Lublin 2012 WUP
 • Różnice płci jako wyznacznik długotrwałego bezrobocia. Lublin 2012 WUP
 • Rządca R.: Negocjacje. Warszawa 2001 Polskie Wydaw. Ekonomiczne
 • Schenk G.: Profesjonalny sprzedawca: jak budować trwałe więzi z klientami. Kraków 2002 Oficyna Ekonomiczna
 • Skórska A.: Młodzież na rynku pracy w Polsce i w Unii Europejskiej. Poznań  2004 Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowe
 • Skrzypek J.: Biznesplan: model najlepszych praktyk. Warszawa 2009 Poltext
 • Spencer J. i in.: Profesjonalna sekretarka: komunikacja interpersonalna. Warszawa 1999 Polskie Wydaw. Ekonomiczne
 • Stewart J.: Mosty zamiast murów: podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa 2005 Wydaw. Naukowe PWN
 • Stojek-Siwińska M.: Mam już pracę! Prawo w pracy. Warszawa 2007 Wolters Kluwer
 • Strużycki M.(red.): Przedsiębiorczość w teorii i praktyce. Warszawa 2006 SGH
 • Wach K.: Jak założyć firmę w Unii Europejskiej. Kraków 2005 Oficyna Ekonomiczna
 • Woodruffe Ch.: Ośrodki oceny i rozwoju. Kraków 2003 Oficyna Ekonomiczna