1. Co to jest list motywacyjny?

List motywacyjny to inaczej list poprzedzający curriculum vitae.
W zależności od sposobu, w jaki jest dostarczane CV do pracodawcy, będzie on listem tradycyjnym lub elektronicznym. Piszemy go dopiero, gdy przygotowane jest CV.
Przed napisaniem listu motywacyjnego należy zastanowić się nad tym:

 • jakie motywy skłaniają mnie do ubiegania się o dane stanowisko?
 • dlaczego będę najlepszym kandydatem na dane stanowisko?

W liście motywacyjnym nie powtarzamy informacji, które zostały już zawarte w CV, ale należy wykazać swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe, które będzie użyteczne w nowym miejscu pracy.

2. Do kogo adresujemy list motywacyjny?

W poprawnie napisanym liście motywacyjnym zwracamy się do konkretnej osoby prowadzącej rekrutację (ustalamy imię, nazwisko, tytuł zawodowy). Można te dane pozyskać poprzez zadzwonienie do instytucji, w której mamy zamiar złożyć dokumenty aplikacyjne lub też sprawdzić na stronie internetowej.

Budowa listu motywacyjnego:

 1. Wprowadzenie:
  W tej części podajemy swoje dane personalne (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail).
  Wyjaśniamy dlaczego piszemy i jakim stanowiskiem jesteśmy zainteresowani, np. „Po przeczytaniu ogłoszenia w Kronice Tygodnia, zdecydowałam się zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko księgowej.”
 2. Prezentacja kwalifikacji:
  To najważniejsza część listu motywacyjnego, nie powtarzamy tutaj danych z CV. Staramy się przedstawić swój najbardziej korzystny obraz.
  Podkreślamy zalety i kwalifikacje, które predysponują nas do objęcia danego stanowiska (np. z racji wykształcenia, zdolności, doświadczenia, odpowiednich predyspozycji psychicznych itp.). Podsumowanie naszych doświadczeń zawodowych powinno być skorelowane z potrzebami pracodawcy.
 3. Cel zawodowy:
  Opisujemy go w miarę krótko i zwięźle. Jeżeli nie odpowiadamy na konkretne ogłoszenie wówczas podajemy interesujący nas rodzaj pracy. Jeżeli aktualnie nie ma wolnego miejsca, to zwracamy się z prośbą o rozważenie naszej kandydatury w przyszłości. Konkretnie pokazujemy, jakie mamy plany i zamierzenia np.: „Moim celem jest podjęcie pracy na stanowisku menedżera marki w branży farmaceutycznej” albo „Szukam pracy na stanowisku specjalisty
  ds. odszkodowań”.
 4. Zakończenie:
  W zakończeniu listu motywacyjnego dziękujemy czytającemu za uwagę, podkreślamy swoje zainteresowanie daną ofertą pracy i wyrażamy gotowość do spotkania się na rozmowie kwalifikacyjnej. Kończymy formułą grzecznościową np. „Z wyrazami szacunku”, „Z wiarą w owocną współpracę”, „Z poważaniem”. Podpisujemy się własnoręcznie.
  Jeżeli nie wystarczyło miejsca w CV na wpisanie klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych można to zrobić na końcu listu motywacyjnego. Jednak najlepiej umieszczać ją w CV.

4. Porady praktyczne przy pisaniu listu motywacyjnego.

 1. powinien się zmieścić na jednej stronie formatu A4;
 2. powinien być w formie wydruku komputerowego;
 3. powinien być elegancki, czytelny, czcionka powinna być odpowiedniej wielkości (10-12), prosta (Times New Roman, Arial, Tahoma, Verdana) na białym tle, stosujemy akapity;
 4. powinien być nastawiony na konkretnego odbiorcę;
 5. w prawym górnym rogu podajemy miejscowość i datę;
 6. w lewym górnym rogu umieszczamy swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail);
 7. w prawym górnym rogu umieszczamy nazwę firmy, do której zwracamy się o pracę; najlepiej skierować list do konkretnej osoby i zacząć go od „Szanowna Pani”, „Szanowny Panie”, następnie podać imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję przez tą osobę; nazwę i adres  firmy;
 8. przyjmujemy sposób myślenia przyszłego pracodawcy; należy zwrócić uwagę na to, co zostało podane w ogłoszeniu jako oczekiwania od kandydatów; pracodawca zwraca także uwagę na zakres słownictwa, sposób myślenia, estetykę listu;
 9. podajemy skąd dowiedzieliśmy się o ofercie pracy;
 10. najmocniejsze atuty przedstawiamy na początku listu, aby rzucały się w oczy;
 11. pisząc o swoich mocnych stronach skupiamy się na autentycznych cechach i wartościach, które możemy wnieść do firmy pracodawcy; nie warto zbytnio koloryzować i wpisywać umiejętności, których nie posiadamy, bo w perspektywie czasu i tak wyjdą na jaw;
 12. nie powielamy kwalifikacji zawartych w CV;
 13. kończymy list zwrotem: "Z poważaniem" i własnoręcznym podpisem;
 14. przed wysłaniem listu przeczytajmy go kilka razy, aby upewnić się, że nie ma w nim nieścisłości, błędów ortograficznych, stylistycznych i interpunkcyjnych; dobrze jest dać go do przeczytania drugiej osobie.

Najczęściej popełniane błędy w listach motywacyjnych:

 1. przepisywanie wszystkich informacji z CV;
 2. pomyłki w nazwie stanowiska, o które się ubiegamy; w nazwisku czy imieniu osoby, do której kierujemy list lub w nazwie instytucji;
 3. posługiwanie się tym samym listem motywacyjnym przy ubieganiu się o różne stanowiska;
 4. błędy ortograficzne, interpunkcyjne, stylistyczne, literówki; mało elegancki format;
 5. brak konkretów;
 6. wymienianie zalet za pomocą zwrotów np.: kreatywny, ambitny, szybko uczący się, pracowity, odporny na stres, etc., bez uzasadnienia tego na podstawie konkretnych przykładów;
 7. brak odniesienia do tego, co ceni pracodawca;
 8. zbyt długi list motywacyjny, napisany potocznym językiem;
 9. treść listu motywacyjnego wskazująca, że kandydat nie zna dobrze specyfiki danego stanowiska pracy lub branży, w której działa przedsiębiorstwo;
 10. promowanie własnej osoby za wszelką cenę, albo mijanie się z prawdą;
 11. adres e-mail zawierający pseudonim (powinno być: imie.nazwisko@...);
 12. drukowanie listu motywacyjnego na ozdobnym papierze, używanie ozdobnych trzcionek;
 13. kserowanie listów motywacyjnych;
 14. dołączanie do listu motywacyjnego dużej ilości załączników (opinii o kandydacie, kserokopii dokumentów)

 LIST MOTYWACYJNY - wzor dla studenta.doc

List motywacyjny-handlowiec.doc

List motywacyjny-ksiegowa.doc

List motywacyjny-sprzedawca.doc