Rozmowa kwalifikacyjna to najczęściej ostatni etap rekrutacji, który na ogół składa się z kilku elementów.
Pierwszy z nich to omówienie nadesłanej aplikacji. Rekruterzy często pytają kandydata o szczegóły z jego życia, chcą lepiej poznać obowiązki, jakie wykonywał w poprzednim miejscu pracy, starają się upewnić, że podane przez kandydata informacje są prawdziwe.
Drugim element to pytania dotyczące planów zawodowych kandydata, jego motywacji, wizji przyszłej pracy, itp. Podczas tego etapu rekruter ma okazję sprawdzić, co kandydat wie o firmie, do której aplikuje.  Jest to bardzo często stosowana metoda weryfikacji intencji kandydata, jeśli niewiele wie o firmie, czy całej branży, to znaczy, że nie jest to praca o jakiej marzy. To jeden z ważniejszych etapów rozmowy, dlatego warto do niego się dobrze przygotować.

Przygotowanie do rozmowy

  1. Zaprezentuj się z najlepszej strony.  Spotkanie rekrutacyjne to najważniejsza część procesu rekrutacji. Rozmówca chce sprawdzić, czy na pewno nadajesz się do tej pracy, czy będziesz pasował do firmy. Pamiętaj, że obie strony mają wspólny interes – Ty pragniesz znaleźć pracę , pracodawca pracownika.
  2. Przygotowanie. Skompletuj swoje portfolio, pamiętaj, by znalazły się w nim: CV, list motywacyjny, świadectwa poświadczające twoje kwalifikacje zawodowe, certyfikaty, dyplomy, świadectwa pracy, referencje a także projekty twoich prac, jeśli takie posiadasz. Dokumenty powinny być ułożone w określonym porządku, każdy dokument może być włożony w osobną koszulkę, w której będzie oryginał oraz jego kserokopia. Całość natomiast powinna być wpięta w estetyczną teczkę lub segregator. Dokumenty te udostępniamy dopiero na wyraźną prośbę rozmówcy, jeśli wyrazi on zgodę, by się z nimi zapoznać.
    Zapoznaj się z firmą i procedurami w niej obowiązującymi, zdobądź jak najwięcej informacji o przyszłym pracodawcy. Stwórz listę pytań, które mogą być zadane i przygotuj na nie odpowiedzi. Dlaczego pracodawca powinien wybrać Ciebie? Jakie są Twoje pozytywne i negatywne cechy? Zastanów się o co sam chciałbyś zapytać pracodawcę – o organizację pracy, swoje zadania na nowym stanowisku pracy, szkolenia, urlopy?
  3. Spotkanie. Pierwsze wrażenie decyduje często o przebiegu całej rozmowy. Nie spóźnij się, zadbaj o staranny i estetyczny wygląd. Dopasuj swój styl i zachowanie do kanonów obowiązujących w firmie. Do pokoju staraj się wejść pewnym krokiem, z uśmiechem, przywitać wszystkich obecnych i zaczekać na wskazanie miejsca. Błędem jest zarówno zaprezentowanie siebie jako wystraszonego kandydata, jak i zbytnia pewność siebie. Pamiętać trzeba o elementarnych zasadach dobrego wychowania: nie podawaj ręki jako pierwszy, nie siadaj bez zaproszenia, panuj nad swoją gestykulacją, by nie była zbyt żywiołowa, notuj niezbędne informacje, wykazuj zaangażowanie w przebieg rozmowy, nie krytykuj poprzednich przełożonych ani współpracowników.
  4. Rozmowa. Bądź miły i uprzejmy, a przy tym konkretny. Zwróć uwagę na modulację głosu, ton i płynność wypowiedzi. Mów powoli, utrzymuj kontakt wzrokowy z rozmówcą. Wypowiedź popieraj argumentami. Słuchaj uważnie i nie przerywaj. Odpowiadaj zwięźle, treściwie i pełnymi zdaniami. W razie trudności lepiej jest poprosić o chwilę do namysłu, niż powiedzieć coś czego później będziesz żałować. Staraj się panować nad objawami stresu i zdenerwowania. W razie wątpliwości nie wahaj się pytać, ale pamiętaj by nie były to sprawy, co do których już powinieneś posiadać wiedzę, np. o profil działalności firmy. Na pierwszej rozmowie nie zaczynaj tematów związanych z wynagrodzeniem.  Dopytaj o termin, w jakim możesz się spodziewać informacji zwrotnej z przebiegu rozmowy. Na zakończenie pożegnaj się i podziękuj za spotkanie.
     
    Rodzaje najczęściej zadawanych pytań

Istnieje grupa pytań, których z dużym  prawdopodobieństwem można się spodziewać podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dotyczą one edukacji, doświadczenia zawodowego, kwalifikacji zawodowych, cech osobowości, motywacji, oczekiwań względem przyszłego pracodawcy.

Przykłady najczęściej zadawanych pytań:

Dlaczego zdecydował/a się Pan/Pani na wybór takiego kierunku studiów?
Czego nauczył/a się Pan/Pani, co można zastosować z korzyścią dla naszej firmy?
Proszę opowiedzieć o swoich doświadczeniach zawodowych na ostatnio zajmowanym stanowisku?
Jakie były Pana/Pani sukcesy/porażki w dotychczasowej karierze zawodowej?
Co sprawiało Panu/Pani największą satysfakcję (trudność)?
Proszę mnie przekonać, że to Pan/Pani jest najbardziej odpowiednią osobą na to stanowisko?
Jakie cele zawodowe chciałby/chciałaby Pan/Pani osiągnąć w perspektywie trzech najbliższych lat?
Jakie są Pana/Pani zalety (wady)?
Czy może Pan/Pani powiedzieć o sobie coś więcej?
Co motywuje Pana/Panią do pracy?
Jak Pan/Pani radzi sobie ze stresem w miejscu pracy?
Co zadecydowało o tym, że postanowił/a Pan/Pani odpowiedzieć na naszą ofertę pracy?
Jakie plany zawodowe wiąże Pan/Pani z naszą firmą?
Jak Pan/Pani wyobraża sobie pracę na stanowisku, o którym rozmawiamy?
Jakie Pan/Pani chciałby/chciałaby otrzymywać wynagrodzenie?

Po rozmowie kwalifikacyjnej powinieneś zadbać o:

- analizę przebiegu spotkania: ważne informacje związane merytorycznie z charakterem pracy, spostrzeżenia, wątpliwości warto sobie zanotować, zastanów się także nad tymi elementami spotkania, z których nie jesteś zadowolony, przemyśl, co zmieniłbyś w swojej autoprezentacji na przyszłość,
- zanotowanie innych istotnych informacji: daty następnych spotkań lub etapów, danych personalnych osoby, z którą rozmawiałeś, numer jej telefonu, adres mailowy,
- wysłanie podziękowania za czas poświęcony nam na rozmowę kwalifikacyjną, jest to kolejne narzędzie służące do budowania naszego pozytywnego wizerunku

W przypadku, gdy nie zakwalifikujesz się do następnego etapu, wyciągnij odpowiednie wnioski. Pamiętaj, im więcej odbędziesz rozmów, tym bardziej poznasz ich mechanizmy i tym lepiej będziesz umieć je prowadzić.