Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach Administracja, Ekonomia, Bezpieczeństwo narodowe proszeni są o zgłaszanie do 10 maja 2014r. propozycji instytucji, w których chcieliby odbyć praktyki.

Zgłoszenia można dokonać w Biurze Karier Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej im. J. Zamoyskiego z/s w Zamościu, ul. Koszary 8, 22-400 Zamość (pomieszczenie Biblioteki WSHE).