Architects of the Future 2015 to wielowymiarowy projekt szkoleniowy dla młodych i ambitnych osób, którym nie są obojętne kwestie społeczne oraz partnerstwa międzynarodowe. Warsztaty dają możliwość zdobycia konkretnych kompetencji z zakresu komunikacji, negocjacji oraz zarządzania konfliktami. Uczestnicy zyskają cenną wiedzę dotyczącą m. in. sytuacji Ukrainy, mediacji i strategii bezpieczeństwa, którą nauczą się wykorzystywać w praktyce podczas prac zespołowych czy gry symulacyjnej prowadzonej przez specjalistów z Berlina. Udział w projekcie stanowi doskonałą szansę na rozwój w kreatywnym, międzynarodowym środowisku, pod okiem doświadczonych trenerów i ekspertów. W tegorocznej edycji wśród prowadzących znajduje się były Minister Obrony Prof. Romuald Szeremietiew.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman zaprasza serdecznie wszystkich studentów i absolwentów województwa lubelskiego do udziału w konkursie "Via Bruksela". Do wygrania są trzy płatne, miesięczne staże w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Staż w Parlamencie Europejskim to nie tylko doskonała okazja do poznania praktycznej strony funkcjonowania instytucji europejskich i codziennej pracy posłów; to także szansa na zdobycie tak cennego doświadczenia zawodowego, które może otworzyć drogę do kariery.

Program Kariera to płatne staże w znanych firmach dla studentów i absolwentów poniżej 30 roku życia. Aby aplikować wystarczy wejść na stronę www.programkariera.pl, wybrać interesującą praktykę i rozwiązać zadanie problemowe związane z wybraną branżą. Zgłoszenia można nadsyłać do 6 maja 2015. Po odbyciu stażu dołącza się do elitarnego grona Laureatów i zyskuje liczne korzyści dla rozwoju kariery.

Celem utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) jest pomoc osobom pracującym zagrożonym utratą zatrudnienia z powodu kwalifikacji nieadekwatnych do wymagań stawianych przez lokalny rynek pracy i dynamicznie zmieniającą się gospodarkę. KFS to wydzielona część środków Funduszu Pracy, określona w planie Funduszu Pracy na dany rok budżetowy. Docelowo środki KFS będą stanowić 2% przychodów Funduszu Pracy, uzyskanych z obowiązkowych składek na Fundusz Pracy w roku przed rokiem poprzedzającym rok, dla którego jest sporządzany plan finansowy.