Już po raz kolejny ruszyła akcja SZLACHETNEJ PACZKI, dzięki której i Ty możesz zostać DOBROCZYŃCĄ !!!! Jak to zrobić ?

Otwórz szeroko oczy i serce. Poszukaj w najbliższym otoczeniu osób, które pomogłyby Ci zorganizować paczkę.

Wejdź na stronę SZLACHETNEJ PACZKI https://www.szlachetnapaczka.pl/ i wybierz konkretną rodzinę.

7 -8 grudnia dostarcz paczkę do najbliższego magazynu (Zamość - Południe, Zamość - Północ).

Więcej informacji znajdziesz na stronie SZLACHETNEJ PACZKI http://www.szlachetnapaczka.pl/wojewodztwa/s5/lubelskie/

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w projekcie !!!!

wolontariusz projektu - Magda Małys
lider rejonu Zamość Południe - Monika Wiatrzyk

 

 

Co roku do projektu zgłaszają się osoby zainspirowane ideą mądrej pomocy – bohaterowie zmiany społecznej. Tworząc zespół SuperW, łączą biednych i bogatych. Dla 68% wolontariuszy udział w Paczce był jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu.

Tylko w 2012 roku SZLACHETNA PACZKA dotarła do 13 235 rodzin żyjących w niezawinionej biedzie, czyli do ponad 55 tys. osób. Łączna liczba zaangażowanych w projekt – wolontariuszy, darczyńców i rodzin w potrzebie – sięga aż 300 tys.

SZLACHETNA PACZKA 2013 otwiera rekrutację wolontariuszy. Czekamy na Twoje zgłoszenie!

 

Biuro Karier Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, filia w Zamościu ZAPRASZAJĄ studentów i absolwentów do skorzystania z  bezpłatnych porad w ramach V OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY ZAWODOWEJ

„Badanie predyspozycji zawodowych”
 18 października 2013, godz. 13.00-15.00

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. J. Zamoyskiego z/s w Zamościu, ul. Koszary 8, Zamość