„Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz!” - to hasło kampanii społecznej, której celem jest wzrost zaufania ludzi młodych do rzetelnych programów staży i praktyk stanowiących skuteczną formę budowania kariery zawodowej. Intencją organizatorów jest zachęcenie pracodawców do realizowania staży i praktyk o wysokiej jakości, a także zmotywowanie ludzi młodych do uczestnictwa w rzetelnych programach staży i praktyk stanowiących najlepszą formę edukacji praktycznej. W ramach Kampanii zaplanowano szereg działań zachęcających pracodawców do organizowania programów staży i praktyk w oparciu o standardy wysokiej jakości oraz motywujących studentów do świadomego wyboru tych programów, które przyczynią się do płynnego przejścia ludzi młodych z rynku edukacji na rynek pracy. Kulminacją Kampanii będzie impreza biegowa na dystansie 5 km, zaplanowana na maj 2014. Organizatorem Kampanii jest PSZK. Mecenat nad akcją objęły firmy: Nestle, Orange, PZU oraz Siemens. Partnerem Merytorycznym zostały Wyższe Szkoły Bankowe, a Partnerem Technologicznym eRecruiter.

Program Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk to pierwsza w Polsce inicjatywa, która ma na celu wyznaczanie najwyższych standardów w zakresie realizacji staży i praktyk w firmach.
Istotą Programu jest wsparcie studentów w rzetelnej edukacji praktycznej, płynnym przechodzeniu z rynku edukacji na rynek pracy, a w dłuższej perspektywie – ograniczenie bezrobocia wśród młodego pokolenia, wzrost znaczenia polityki wyławiania talentów oraz efektywniejsza współpraca świata biznesu z sektorem edukacji. Kluczem do osiągnięcia tych założeń jest zachęcanie jak największej liczby pracodawców do organizowania praktyk i staży o wysokiej jakości.
Wysokiej jakości staże i praktyki to szansa na nabycie kompetencji i wiedzy praktycznej niezbędnej w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy. Sposób na poznanie oczekiwań i wymagań pracodawców wobec pracowników oraz mechanizmów funkcjonowania rynku pracy. Okazja do poznania potencjalnego, przyszłego pracodawcy. Szansa na budowanie swojej przewagi konkurencyjnej na rynku pracy.

Więcej informacji o kampanii można znaleźć na stronie www.stazeipraktyki.pl

 

Trwa rekrutacja na 2- tygodniowy staż w Niemczech w ramach projektu „Graduates of Economics and Administration on the European Labour Market” – ELM realizowanego w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” - Leonardo da Vinci (PLM).

Kto może uczestniczyć w projekcie?

W realizacji projektu mogą uczestniczyć nie posiadający zatrudnienia absolwenci szkół wyższych kierunków ekonomia lub administracja, którzy w przeciągu ostatnich 12 miesięcy ukończyli SW i zamieszkują na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego lub podlaskiego. Uczestnikami będą osoby ze znajomością języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym (B2), umożliwiającym swobodną dyskusję w tym języku.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Proces rekrutacji szczegółowo określa Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie dostępny na stronie www.oic.lublin.pl oraz w siedzibie Fundacji „OIC Poland”.

ulotka.pdf

 

 

Już po raz kolejny ruszyła akcja SZLACHETNEJ PACZKI, dzięki której i Ty możesz zostać DOBROCZYŃCĄ !!!! Jak to zrobić ?

Otwórz szeroko oczy i serce. Poszukaj w najbliższym otoczeniu osób, które pomogłyby Ci zorganizować paczkę.

Wejdź na stronę SZLACHETNEJ PACZKI https://www.szlachetnapaczka.pl/ i wybierz konkretną rodzinę.

7 -8 grudnia dostarcz paczkę do najbliższego magazynu (Zamość - Południe, Zamość - Północ).

Więcej informacji znajdziesz na stronie SZLACHETNEJ PACZKI http://www.szlachetnapaczka.pl/wojewodztwa/s5/lubelskie/

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w projekcie !!!!

wolontariusz projektu - Magda Małys
lider rejonu Zamość Południe - Monika Wiatrzyk

 

 

Co roku do projektu zgłaszają się osoby zainspirowane ideą mądrej pomocy – bohaterowie zmiany społecznej. Tworząc zespół SuperW, łączą biednych i bogatych. Dla 68% wolontariuszy udział w Paczce był jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu.

Tylko w 2012 roku SZLACHETNA PACZKA dotarła do 13 235 rodzin żyjących w niezawinionej biedzie, czyli do ponad 55 tys. osób. Łączna liczba zaangażowanych w projekt – wolontariuszy, darczyńców i rodzin w potrzebie – sięga aż 300 tys.

SZLACHETNA PACZKA 2013 otwiera rekrutację wolontariuszy. Czekamy na Twoje zgłoszenie!