Trwa rekrutacja na 2- tygodniowy staż w Niemczech w ramach projektu „Graduates of Economics and Administration on the European Labour Market” – ELM realizowanego w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” - Leonardo da Vinci (PLM).

Kto może uczestniczyć w projekcie?

W realizacji projektu mogą uczestniczyć nie posiadający zatrudnienia absolwenci szkół wyższych kierunków ekonomia lub administracja, którzy w przeciągu ostatnich 12 miesięcy ukończyli SW i zamieszkują na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego lub podlaskiego. Uczestnikami będą osoby ze znajomością języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym (B2), umożliwiającym swobodną dyskusję w tym języku.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Proces rekrutacji szczegółowo określa Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie dostępny na stronie www.oic.lublin.pl oraz w siedzibie Fundacji „OIC Poland”.

ulotka.pdf